Paul Breitbarth (1982) is een Nederlandse privacyspecialist. In het dagelijks leven werkt Paul voor Nymity, een Canadees privacy-onderzoeksbureau. Als Director of Strategic Research and Regulator Outreach is Paul verantwoordelijk voor de Haagse vestiging van Nymity, en daarmee voor een groot deel van de Europese markt. Paul adviseert bedrijven over de verschillende producten van Nymity en werkt mee aan onderzoeksprojecten rondom de verantwoordingsplicht onder privacywetgeving in de hele wereld in het algemeen, en die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.

Sinds 2017 is Paul gastdocent aan het Europees Centrum voor Privacy en Cyberveiligheid van de Universiteit Maastricht. In die hoedanigheid, levert hij een bijdrage aan de certificeringscursus voor privacyfunctionarissen en de verdiepende diplomacursus. Ook zal hij colleges geven tijdens de master privacyrecht & cybersecurity, die in het najaar van 2019 van start gaat. Daarnaast werkt Paul aan een proefschrift over de implementatie van de AVG in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Achtergrond
Paul groeide op in Capelle a/d IJssel en Roosendaal. In 2000 verhuisde hij naar Maastricht voor een studie Rechten. Na een Erasmusjaar aan de Université Montesquieu in Bordeaux en een stage bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel, studeerde Paul in 2005 af met staatsrecht en Europees recht als specialisaties.

Tussen 2005 en 2009 werkte Paul als stafmedewerker voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar hij een aantal vaste kamercommissies ondersteunde. In diezelfde periode werd hij politiek actief voor D66 om te helpen bij de voorbereidingen voor de Statenverkiezingen van 2007. Vervolgens trad hij toe tot de steunfractie en het regiobestuur.

Van 2009 tot 2016 werkte Paul voor de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens), waar hij medeverantwoordelijk was voor de samenwerking met de Europese en internationale toezichthouders. Hij schreef onder meer mee aan adviezen aan de Europese wetgever over nieuwe wetgeving en interpretatie van de bestaande wetgeving, waaronder adviezen over de gevolgen van de Snowden-onthullingen en het EU-VS Privacyschild. Paul was co-voorzitter van de werkgroep van privacytoezichthouders die zich bezig houdt met gegevensbescherming in de politie- en justitiesector.

Politiek Paul is lang politiek actief geweest voor D66, zowel in Zuid-Holland als op landelijk niveau. Van 2011 tot 2019 was hij lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Naast vice-fractievoorzitter en fractiesecretaris was Paul onder meer woordvoerder groen, water, milieu, wonen, fiets, openbaar vervoer, luchtvaart en Europa. In de periode 2015-2019 was hij tevens vice-voorzitter van de werkgroep Europa van Provinciale Staten.
In 2014 deed Paul een gooi naar een zetel in het Europees Parlement. De leden van D66 gaven hem de eervolle plaats 11 op de kandidatenlijst. Paul heeft gedurende de EP-campagne verschillende debatten gevoerd en spreekbeurten bij afdelingen gegeven. In 2019 was hij kandidaat voor een zetel in de Eerste Kamer, maar met een 18e plaats op de definitieve kieslijst wacht voorlopig een plaats op de reservebank.

Paul Breitbarth (1982) is a privacy expert, born and raised in the Netherlands. In his daily life, Paul works for Nymity, a Canadian privacy research and software company. As Director of Strategic Research and Regulator Outreach Paul is responsible for Nymity's office in The Hague, the Netherlands and the company's customers and prospects on the European continent. Paul supports organisations when working with Nymity's solutions for the privacy office and is involved in a number of research projects into demonstrating compliance.

In 2017, Paul was also appointed senior visiting fellow at the European Centre on Privacy and Cybersecurity of Maastricht University. He contributes to the Centre's data protection certification and diploma courses and will lecture in the Executive Master course on Privacy and Cybersecurity, that is expected to start late 2019. Paul is working on a PhD in privacy law, with a focus on the implementation of the EU General Data Protection Regulation in the Netherlands, Germany, France and the United Kingdom.

Background
Paul grew up in Capelle a/d IJssel and Roosendaal. In 2000, he moved to Maastricht to study law. Following an Erasmus year at the Université Montesquieu in Bordeaux, France, and an internship at the Dutch Permanent Representation to the European Union in Brussels, Belgium, Paul graduated in 2005 in constitutional and European law.

Between 2005 and 2009, Paul worked as deputy committee clerk in the Senate of the States-General, where he supported a number of standing committees (including Justice, European Affairs and Transport & Water Management). At the same time, Paul became politically active for D66 to help with the preparations for the 2007 Provincial elections. After these elections, Paul joined the D66 Regional Board for South Holland, and the provincial political group support team.

Between 2009 and 2016, Paul worked for the Dutch Data Protection Authority, where he was co-responsible for the cooperation with other European and international data protection authorities. Hij contributed to a number of opinions of the Article 29 Data Protection Working Party, mainly addressed to the European Parliament and the European Commission, including opinions on the consequences of the Snowden revelations, the EU Data Protection Reform and the development of the EU-U.S. Privacy Shield. Paul was co-chairman of the subgroup responsible for Borders, Travel and Law Enforcement. In 2014/2015, Paul led the team organising the 37th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners in Amsterdam.

Politics>
Between 2011 and 2019, Paul was a member of the Provincial Council of South Holland for the liberal-democrat party D66. He was the deputy chair and secretary of his political group and spokesperson on Housing, European Affairs, Cycling, Public Transport, Aviation and other forms of sustainable transport. In the previous term, Paul was spokesperson on Nature and Water Management, Agriculture and Environmental Issues. Paul also was deputy chairman of the Provincial Council's standing committee on European Affairs.
In 2014, Paul ran for a seat in the European Parliament. The members of D66 gave him the honourable 11th place on the electoral list. During the campaign, Paul took part in a large number of debates and gave several lectures on European cooperation. In 2019, Paul was listed for a seat in the Senate of the Netherlands, but as #18 will have to wait a while until a seat becomes available.