Terug in Bergen op Zoom, het hart van de Zuidwestelijke Delta

Tijdens mijn middelbare schooltijd kwam ik er bijna dagelijks, maar nu zijn de keren dat ik in een jaar nog in Bergen op Zoom kom op één hand te tellen. Vorige week donderdag mocht ik er weer eens naar toe, voor een vergadering in het schitterende Markiezenhof. Het oude stadspaleis is de vaste vergaderlocatie voor het Interprovinciale Overleg over de Zuidwestelijke Delta. Zuid-Hollandse Statenleden overleggen daar met de Zeeuwse en Brabantse collega’s over de ontwikkelingen in de Delta. De komende jaren moet een aantal belangrijke beslissingen worden genomen voor de toekomst van Nederland en ook voor onze provincies, dus het was de hoogste tijd het gezamenlijk overleg nieuw leven in te roepen. De laatste vergadering was al twee jaar geleden!

Hofzaal Markiezenhof, Bergen op Zoom
Tijdens dit eerste overleg van de nieuwe Statenperiode zijn mijn collega’s en ik vooral bijgepraat door een aantal experts van het Programmabureau Zuidwestelijke Delta. Er spelen twee grote problemen in het gebied: de zoetwatervoorziening en de waterveiligheid.
Eerst de waterveiligheid. In het noordelijke deel van de Delta (vooral het Zuid-Hollandse deel) zit de uitdaging met name in de veiligheid langs de rivieren en de kust. Hoge waterstanden zullen wanneer er niets gebeurt steeds vaker kunnen leiden tot overstromingen. Die worden extra gevaarlijk wanneer het overtollige water niet op zee kan worden gespuid, zoals aan het begin van het jaar het geval was. In het zuidwestelijk deel van de Delta (de Scheldes) is de zandhuishouding het probleem. In de Oosterschelde is de zandhuishouding te traag en verdwijnen de zandplaten, waardoor ook de dijken dreigen in te zakken. In de Westerschelde is de zandhuishouding juist te snel, waardoor de vaargeulen op instorten komen te staan (en daarmee dan ook weer de dijken in gevaar komen).

Dan het zoetwater. Voor de Delta zijn het Haringvliet en de Biesbosch de belangrijkste bron voor zoetwater, nog belangrijker dan het IJsselmeer. Ons water wordt echter steeds zouter, onder meer door een hogere stand van het zeewater en de beslissing om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. Hoewel goed voor de waterkwaliteit in de Delta doordat het beter kan doorstromen, kan het zoute water tot ver in het Westland en bij Gouda voor problemen zorgen. Daar moet dus een oplossing voor worden gezocht en inmiddels worden verschillende plannen onderzocht en uitgewerkt. Waarschijnlijk zullen deze plannen tegen de zomer kunnen worden gepresenteerd in de verschillende provinciehuizen. Er is ook nog wel wat tijd. In 2014/2015 moeten de besluiten pas worden genomen. Tegelijkertijd moeten er voor die tijd ook nog veel vragen worden beantwoord. Reden genoeg om regelmatig met de Zeeuwse en Brabantse collega’s te overleggen over onze gezamenlijke belangen.