Maak prioriteit van toezicht op openbare gebouwen

De Zuid-Hollandse D66-fractie wil van het provinciebestuur weten hoe het zal omgaan met nieuwe toezichthoudende bevoegdheden op onder meer de veiligheid van openbare gebouwen. Per 1 juli wordt die toezichtstaak overdragen van het Rijk naar de provincies en is dus ook Zuid-Holland aan zet om toe te zien op onze veiligheid.

Ongeluk
Na een ongeluk in een zwembad in Tilburg eind 2011, waarbij een kind om het leven kwam, bleek dat het toezicht op de veiligheidsnormen voor openbare gebouwen in de praktijk onvoldoende is. Eerder sprak D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven zowel de staatssecretaris van infrastructuur en milieu als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan op hun huidige verantwoordelijkheid voor de veiligheid van openbare gebouwen.

Overdracht toezicht
Het slechte toezicht van het Rijk baart D66 zorgen, helemaal nu deze verantwoordelijkheid per 1 juli wordt overgedragen van het Rijk naar de provincies. D66 Statenlid Paul Breitbarth dringt er daarom bij het provinciebestuur op aan dat ze zich goed voor te bereiden op haar nieuwe taak. In een set schriftelijke vragen die dinsdag is ingediend, vraagt Breitbarth hoe de provincie het toezicht gaat handhaven en hoe de overdracht van kennis en ervaring van de nu nog bevoegde VROM-inspectie naar de provincie geregeld wordt. D66 hoopt binnen enkele weken antwoord te hebben op de vragen.

Vinger aan de pols
Breitbarth: ‘Het Rijk doet op dit moment onvoldoende aan het toezicht op veiligheid van openbare gebouwen. Zodra de provincie verantwoordelijk is voor het toezicht moet ze doorpakken. Het toezicht moet door de overdracht worden verbeterd. Ik hou daarom de komende tijd vinger aan de pols bij de provinciebestuur.’