Hoe zit het met de geldigheid van milieuvergunningen?

De Zuid-Hollandse D66-fractie is geschrokken van de berichtgeving in Brabant dat het toezicht op de geldigheid van milieuvergunningen daar de afgelopen jaren te kort is geschoten. Vorige week meldde het Brabants Dagblad dat mogelijk honderden milieuvergunningen niet in werking zijn getreden doordat de daaraan gekoppelde gemeentelijke bouwvergunning nooit is afgegeven. Bij reguliere controles is de geldigheid van vergunningen niet gecontroleerd, maar is alleen bekeken of de voorwaarden gesteld in de vergunning worden nageleefd. Deze situatie is niet uniek voor Brabant, maar kan zich in heel Nederland voordoen. D66 heeft daarom het Zuid-Hollandse college gevraagd of er ook in onze provincie problemen zijn met ongeldige milieuvergunningen.

Woordvoerder milieu Paul Breitbarth: “Ik vind het opmerkelijk dat er kennelijk bij controles niet wordt nagegaan of een vergunning ook geldig is. Uiteraard moeten bedrijven voldoen aan de voorwaarden van een milieuvergunning, maar dat kan alleen maar wanneer die vergunning ook van kracht is. Ik vraag mij overigens af of alle bedrijven zich wel bewust zijn van het feit dat hun milieuvergunning mogelijk ongeldig is.” Breitbarth heeft het College gevraagd naar het aantal milieuvergunningen dat de afgelopen jaren niet in werking is getreden door problemen met de daaraan gekoppelde bouwvergunning. Hij wil daarnaast weten wat de toezichthouders, de Regionale Uitvoeringsdiensten, moeten doen om onrechtmatig handelen door bedrijven op grond van een ongeldige milieuvergunning te beëindigen.

Klik hier voor de volledige set schriftelijke vragen.