Aanhoudende zorgen Derde Merwedehaven

De Zuid-Hollandse D66-fractie blijft bezorgd over de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven. Afgelopen zondag berichtte de NOS dat er veel meer asbest is gestort dan in eerste instantie werd aangenomen. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft Statenlid Paul Breitbarth aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de commissie Verkeer en Milieu volgende week nader te informeren.
Breitbarth: “Ik ben geschrokken van de nieuwe onthullingen van de NOS. Er lijkt iets serieus mis te zijn gegaan bij het vergunnen en handhaven van de stortingen van asbesthoudend materiaal. Het is geen geheim hoe gevaarlijk asbest is voor de volksgezondheid en wat mij betreft had daar veel zorgvuldiger mee moeten worden omgegaan, zeker in een dichtbevolkt gebied als de Drechtsteden. D66 is altijd helder geweest over dit dossier: er moet zo snel mogelijk volledige duidelijkheid komen voor de omwonenden. Ik verwacht van het college dat de statencommissie volgende week volledig wordt ingelicht, ook over de kennelijke problemen met de beschikbaarheid van de administratie.”
Vorig maand nog debatteerde Provinciale Staten over de stortingen van asbesthoudend materiaal, naar aanleiding van de aankondiging van het Openbaar Ministerie (OM) om een onderzoek in te stellen. Het eigen onderzoek van de provincie Zuid-Holland is lopende het OM-onderzoek opgeschort. D66 heeft in dat debat haar vertrouwen uitgesproken in het onderzoek door het OM en houdt daar ook nu aan vast. De provincie heeft immers steeds aangedrongen op een strafrechtelijk onderzoek, zodat er ook gevolg kan worden gegeven aan eventuele geconstateerde overtredingen. Slechts in afwachting van het OM-onderzoek is het eigen onderzoek gestart, dat zo nodig na afronding van het strafrechtelijk onderzoek kan worden hervat. Breitbarth: “De onafhankelijkheid van het OM staat voor mijn fractie buiten kijf. De onderste steen zal in dit onderzoek boven komen. Ik hoop wel dat het OM voort maakt en snel met haar bevindingen naar buiten zal treden. Wat mij betreft ligt het voor de hand dat op basis van de berichtgeving van afgelopen weekend ook de periode voor 2003 zal worden meegenomen.”