D66 bezoekt Hoogheemraadschap Holland-Rijnland

D66 Statenleden Paul Breitbarth en Jan Willem van Dongen hebben een bezoek gebracht aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. De D66‘ers werden op woensdag 23 mei 2012 ontvangen door een van de dagelijks bestuurders, de heer Hans Schouffoer. Het waterschap is verantwoordelijk voor een enorm gebied in zowel Noord- als Zuid-Holland, dat in het Westen wordt begrensd door de Noordzee en zich uitstrekt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied is 1100 vierkante kilometer groot en er wonen ruim 1,3 miljoen mensen.

De waterschappen voeren een groot aantal taken uit, samen met gemeenten, provincies en Rijk. Door haar ligging is Hoogheemraadschap Rijnland onder meer verantwoordelijk voor de bescherming tegen hoogwater op zee. De Statenleden hebben zich daarom bij het Boezemgemaal Katwijk laten informeren over de kustversterking in die gemeente. Katwijk is de laatste zwakke schakel aan de Zuid-Hollandse kust. Ook hebben Breitbarth en van Dongen deze ochtend gezien hoe water gezuiverd wordt in een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Leiden. Hoogheemraadschap Rijnland zorgt er op ervoor dat het vuile rioolwater weer schoon terugvloeit in het oppervlaktewater, zonder dat daar grote hoeveelheden chemicaliën aan te pas komen.

Breitbarth: ‘De waterschappen zijn enorm belangrijk, zowel voor de waterkwaliteit als de waterveiligheid in onze provincie. Hans Schouffoer heeft ons laten zien hoe Hoogheemraadschap Rijnland innoveert en zo een bijdrage levert aan een duurzaam watersysteem. Het is goed om dat met eigen ogen gezien te hebben’.

Hans Schouffoer (links) in gesprek met Paul Breitbarth en Jan-Willem van Dongen (midden) bij de waterzuivering in Leiden

Een rondleiding bij het Boezemgemaal in Katwijk

Het voltallige gezelschap