Uitslag amendementen: 1-1

Zoals Waterforum vorige week al berichtte, heb ik vrijdag een tweetal amendementen verdedigd over het voortbestaan van de waterschappen. Ik vond en vind namelijk het plan dat is opgenomen in het verkiezingsprogramma van D66 om de waterschappen onder te brengen bij de provincies/landsdelen geen goed idee. Helaas heeft mijn amendement om de waterschappen als zelfstandige bestuurslaag in stand te houden het niet gehaald, ondanks verschillende positieve insprekers en een groot aantal argumenten dat voor behoud pleit. Ik noem bijvoorbeeld de grenzen van de watersystemen, die totaal niet samenvallen met die van de beoogde landsdelen, het belang van aparte en deugdelijke financiering van onze watersystemen of het feit dat de provincies net alle uitvoeringstaken hebben afgestoten, om ze nu dan weer terug te kunnen krijgen. 63% van de aanwezige stemmers volgde uiteindelijk de Kamerfractie en het landelijk bestuur in een tegenstem.

Mijn tweede amendement was enkel gericht op de waterschapsverkiezingen: zolang de waterschappen nog bestaan (opheffen is gelukkig niet iets dat van vandaag of morgen kan worden gerealiseerd) zouden er directe verkiezingen moeten plaatsvinden, op hetzelfde moment als de gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakt de organisatie niet alleen makkelijker – er hoeft immers geen dure poststemming plaats te vinden – maar werkt ook nog eens opkomstbevorderend. Wat is er immers makkelijker dan een tweede biljet in een stembus te doen wanneer je toch in het stembureau staat? Dit amendement heeft het wel gehaald en maakt nu deel uit van het verkiezingsprogramma.

Ik ben benieuwd wat er na 12 september van de plannen om de waterschappen op te heffen terecht zal komen. Voorlopig zal ik mijn strijd nog niet opgeven. Zolang ze nog bestaan, is er nog iets om voor te vechten!