Bouwen aan een nieuw Europa

Vandaag maak ik bekend dat ik mij kandidaat stel voor het Europees Parlement. Ik ben Europeaan in hart en nieren en ik geloof in de Europese samenwerking.

Ik geloof in een Europa waar de regio’s centraal staan. Een Europa waar burgers meer inspraak en echte invloed hebben. Een Europa waar de Commissarissen (de ‘Europese ministers’) worden gekozen op basis van een politieke meerderheid in het Europees Parlement, niet op grond van de politieke kleur van hun nationale regering. Een Europa dat opkomt voor de belangen van haar inwoners zonder betuttelend te worden. Een Europa waar ook Nederland weer in kan geloven. Daar wil ik mij met volle overtuiging voor inzetten.

Bouwen aan een nieuw Europa

De Europese Unie (EU) heeft de afgelopen decennia veel betekend voor de vrede in de wereld, voor de welvaart van Nederland en het welzijn van zijn inwoners. Nog nooit was het zo makkelijk om in Europa te reizen als na het wegvallen van de grenzen en de introductie van één munt. Duizenden studenten grijpen elk jaar de kans om net als ik te proeven van een paar maanden onderwijs en leven in een andere lidstaat. En de interne markt was en is voor een handelsland als Nederland behoorlijk lucratief. Gemiddeld leveren de open grenzen tussen de 1.500 en 2.200 euro per Nederlander op.

De grenzen van Europa

Europa doet veel goeds. Verworven voordelen dreigen echter te worden overschaduwd door nieuwe nadelen. De grenzen van Europa komen nu in zicht. Het aantal lidstaten nadert de dertig, maar de besluiten worden nog op bijna dezelfde manier genomen als toen wij nog met zes landen waren. Daardoor wordt het steeds moeilijker om overeenstemming te bereiken over de weg vooruit. De besluiteloosheid wordt zichtbaar tijdens de urenlange nachtelijke vergaderingen van ministers.

De kritiek vanuit de samenleving op ‘Brussel’ neemt toe. Nieuwe regels worden over de Europeanen uitgestort zonder dat zij hierbij betrokken worden of er zelfs van op de hoogte zijn. Onderhandelingen duren bovendien zo lang dat vaak niet eens meer duidelijk is waarom een voorstel goed is voor de Europese burger. Waar Europa vroeger stond voor samenwerking, solidariteit en het afbreken van grenzen, trekken de lidstaten zich nu terug achter hun landsgrenzen om hun nationale belangen te verdedigen.

Een hernieuwde rol voor de Europese Unie

De EU staat nu voor een belangrijke keuze. Haar rol en opstelling zullen moeten veranderen wil de Unie een rol van betekenis blijven spelen. De komende jaren moet worden gewerkt aan een Unie die in staat is besluiten te nemen om ook in de 21e eeuw de welvaart en het welzijn van haar inwoners te blijven verbeteren. Een Unie die zich met een krachtig geluid mengt in wereldwijde discussies over duurzaamheid, de bestrijding van extremisme en terrorisme en het realiseren van eerlijke wereldhandel. Maar ook een transparante en meer democratische Unie, die luistert naar haar burgers en weet wanneer zij zaken aan de lidstaten moet overlaten.

Europese vlaggen

Direct na de Europese verkiezingen moeten de bouwwerkzaamheden voor dit nieuwe Europa beginnen. Ik pleit ervoor dat Nederland haar eigen EU-voorzitterschap in 2016 gebruikt om wederom een stempel te drukken op de inrichting van de EU, uitmondend in het Verdrag van Den Haag.

De regio centraal

Twee jaar geleden heb ik een mandaat heb gekregen van de Zuid-Hollandse kiezer om hen te vertegenwoordigen in Provinciale Staten. Ik heb hier enorm veel geleerd, zowel inhoudelijk als politiek, en ervaren hoe groot de invloed van Brussel op het regionale debat is. Juist vanwege mijn provinciale achtergrond wil ik in Brussel veel meer aandacht geven aan de rol die regio’s spelen in de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Dat wil ik onder meer doen door op te blijven komen voor strenger en effectiever milieutoezicht en een centrale rol voor de Nederlandse regio’s bij de opwekking en verspreiding van duurzame energiebronnen. Zou ik in mei 2014 gekozen worden, dan kan ik als volksvertegenwoordiger vanuit Brussel nog meer betekenen voor de Nederlandse kiezers dan op dit moment als Statenlid.

De eerste stap in het realiseren van mijn ambitie zet ik vandaag. De komende maanden wil ik met zoveel mogelijk mensen in gesprek over hun Europese droom en ga daarbij graag het debat aan. Een stap als deze zet ik niet alleen, daarvoor kan ik alle hulp gebruiken. Ook die van jou. Laat mij vooral weten of je mijn campagne actief wilt ondersteunen.

Ben je nieuwsgierig en wil je op de hoogte blijven van mijn Europese plannen? Dat kan. Klik dan op de link en laat je e-mailadres achter.

Paul Breitbarth