Sustainable Stockholm, Duurzaam D66

Stockholm was in 2010 de eerste Groene Hoofdstad van Europa en laat zich graag voorstaan op haar duurzame karakter. Samen met collega-statenlid Rosa van der Tas (Ruimte) en regiobestuurslid Arris Blom ging ik afgelopen weekend mee met een werkbezoek van D66 Den Haag om met eigen ogen de ontwikkelingen in Zweden te bekijken.

Onder leiding van de liberale collega’s van Centerpartiet en Folkpartiet werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe in Stockholm wordt gezorgd voor een beter leefklimaat in de stad. De wijken Norra Djurgårdsstaden (nog in ontwikkeling) en Hammerby Sjöstad (recent voltooid) dienden daarbij als voorbeeld. Wat vooral opvalt is dat duurzaamheid een integrale rol speelt op alle onderdelen van het beleid. Op het punt van mobiliteit wordt bijvoorbeeld sterk ingezet op het weren van de auto uit het straatbeeld. Openbaar vervoer in nieuwe wijken moet geregeld zijn voordat de wijk bewoond is en er is veel ruimte voor de fiets en vervoer over water. Parkeerplaatsen voor particulieren zijn maar minimaal beschikbaar (de norm voor nieuwbouw ligt nu op een halve parkeerplaats per woning), maar er wordt wel ruimte gereserveerd voor deelauto’s.

Ook de opzet van nieuwe woonwijken wordt zo veel mogelijk duurzaam gerealiseerd. Dat is goed terug te zien. De woningen – veelal appartementen met ruime balkons – worden gebouwd met herbruikbare materialen zoals hout en beton en zijn voorzien van zonnepanelen of groene daken. Afval wordt gescheiden via een ondergronds buizensysteem en de restwarmte van de afvalverwerking komt terug de wijken in via de stadsverwarming. En ook in de buitenruimte wordt ingezet op de kwaliteit van het leefklimaat, met veel groen en water. Daarbij is overigens ook aandacht voor biodiversiteit door de aanleg van natuurlijke oevers en vlonders.

In nieuwe wijken zijn dit soort ontwikkelingen met een beetje politieke wil (en ja, de benodigde financiële middelen) relatief eenvoudig te realiseren. In oudere wijken is dat een stuk lastiger. Maar ook daar valt op dat er binnen de ruimtelijke mogelijkheden wel veel wordt gedaan om de stad te vergroenen, ruimte te maken voor de fiets en OV ten koste van de automobiliteit en de opwekking van zonne-energie.

Welke lessen van dit werkbezoek kunnen wij in Zuid-Holland nu benutten? Wat mij betreft is Stockholm een mooi voorbeeld van de integrale benadering van duurzaamheid bij nieuwe projecten. Dat kunnen wij in Nederland écht beter doen. Kijk niet alleen naar de eisen die aan woningen worden gesteld, maar ook meteen naar de buitenruimte, de mobiliteit en de voorzieningen voor energie en afval. Rosa voegt daar nog aan toe: “Om werkelijk een duurzame leefomgeving te creëren is in Nederland een mentaliteitsverandering nodig. Duurzame maatregelen moeten dan net als in Zweden de standaard worden.”

Een vergelijkbaar bericht verscheen op www.d66zuidholland.nl