Vragen over bezwaren windmolenpark in zee

Windmolens op zee - CC BY-SA Slaunger (Flickr)
Windmolens op zee – CC BY-SA Slaunger (Flickr)

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de aarzelingen van de provincie Zuid-Holland omtrent het uitvoeren van een onderzoek naar de bouw van een mogelijk windmolenpark voor de kust. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dit onderzoek te willen uitvoeren. De provincie Noord-Holland heeft hier inmiddels een bezwaarschrift tegen ingediend en ook de provincie Zuid-Holland heeft aarzelingen.

D66-Statenlid Paul Breitbarth is juist voorstander van windmolenparken op zee: “D66 Zuid-Holland vindt dat windenergie een belangrijke bijdrage levert aan een meer duurzame energiemix en het behalen van de doelstellingen voor CO2-reductie. In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland zijn er onvoldoende mogelijkheden windenergie op land op te wekken om de doelstellingen te realiseren. De opwekking van windenergie op zee is wat D66 betreft dan ook een goede en noodzakelijke aanvulling.”

D66 wil van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij bereid is om ruimte te bieden voor de toekomstige ontwikkeling van windmolenparken voor de Zuid-Hollandse kust.

Lees hier de volledige schriftelijke vragen.