Hoe staat het met de gemeentelijke handhaving milieuregels?

Worden milieuregels op grote schaal overtreden in de provincie? Uit het eerder verschenen jaarverslag over handhaving van milieuregels in de gemeente Westland blijkt dat veel bedrijven in milieucategorie 4 (zwaardere klasse), glastuinbouwbedrijven en benzinestations de milieuwetgeving niet goed naleven. Overtreding van milieuregels kan ernstige gevolgen hebben voor de natuur en de kwaliteit van het drink- en oppervlaktewater. Reden genoeg voor mij om het college van Gedeputeerde Staten hier schriftelijke vragen over te stellen. Ik wil onder meer van het college weten hoe het in andere Zuid-Hollandse gemeenten met de handhaving is gesteld.

[quote style=”boxed”]”Als het in het Westland niet goed gaat, ben ik heel benieuwd hoe het in andere gemeenten gesteld is. Juist nu het provinciaal beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt aangescherpt, is het van groot belang dat het gemeentelijk beleid op dit terrein niet achterblijft en dat voldoende toezicht wordt gehouden. Ik wil daarom weten welke contacten er zijn tussen de provincie, gemeente en waterschappen over de afstemming en verdere aanscherping van het milieutoezicht.” – Paul Breitbarth[/quote]

Lees de schriftelijke vragen hier.