Kater

De meeste dagen van het jaar vind ik politiek leuk. Maar er zijn ook dagen dat politiek je een kater bezorgt. Vandaag was zo’n dag. 

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft de afgelopen jaren steeds subsidie gekregen van de provincie zodat de organisatie een bijdrage kon leveren aan het provinciale natuur- en milieubeleid. NMZH doet dat onder meer door verschillende maatschappelijke organisaties samen te brengen, zodat er voor de provincie één gesprekspartner overblijft. Ook helpt NMZH bij de training van vrijwilligers. En misschien wel het belangrijkste: NMZH is kritisch op het provinciale beleid en houdt de provinciale politiek op die manier scherp. Al met al een organisatie die D66 van belang vindt en die wij graag willen behouden.

In de begroting 2014 was echter nog geen subsidie ingeboekt voor NMZH. Het geld was er wel, maar de Staten hadden in een debat gevraagd het werk van NMZH eerst te evalueren. Het College liet het besluit over de subsidie daarop aan de Staten. Samen met SP-collega Esther Zwaan en fractievoorzitter Geertjan Wenneker ben ik de afgelopen dagen bezig geweest om draagvlak te vinden voor een amendement op de begroting om alsnog subsidie toe te kennen. En wij dachten een wijze gevonden te hebben: € 250.000 aan subsidiegelden voor projecten van NMZH en € 250.000 voor andere natuur- en milieuprojecten, waar zowel NMZH als andere organisaties aanspraak op zouden kunnen maken. Maar dat was buiten de PvdA gerekend. Zij hadden een voorkeur voor hun eigen amendement om een subsidie toe te kennen. In eerste instantie 5 ton, maar dat was voor CU/SGP niet acceptabel. In tweede instantie koos ook de PvdA voor € 250.000, maar dan niet voor specifieke projecten, maar als bedrag ineens. Dat krijgt echter bijna geen enkele organisatie meer van de provincie. Het zou wat mij betreft oneerlijk zijn voor andere natuur- en milieuorganisaties als NMZH wel een bedrag ineens zou krijgen (een zogenoemde boekjaarsubsidie), maar vele anderen niet.

Door dit politieke steekspel was er uiteindelijk wel een meerderheid in de Staten om een subsidie toe te kennen aan NMZH, maar niet voor een van de op tafel liggende amendementen. Het kind van de rekening is de Milieufederatie en vooral haar medewerkers. Ik hoop van harte dat het de komende weken alsnog lukt om een oplossing te vinden, zodat NMZH haar goede werk kan voortzetten.