Kandidaatstelling

 

Op 16 december sloot de periode waarin D66’ers zich kandidaat konden stellen voor het Europees Parlement. Na een lange aanloop heb ik nu ook alle formele stappen gezet om kandidaat te worden bij de komende Europese verkiezingen.

Hieronder lees je waarom ik mij kandidaat heb gesteld.

 

[quote style=”boxed”]Nederland heeft de afgelopen decennia met een constructieve maar kritische houding een groot stempel op de Europese ontwikkeling kunnen drukken. Van die houding is steeds minder te merken. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Ik wil niet somber vasthouden aan de status quo, maar met optimisme werken aan de toekomst van de Europese Unie. Europa is dichterbij dan veel mensen denken. In Provinciale Staten zie ik hoe hecht de relatie tussen Europa en zijn regio’s is geworden. Europese regels en afspraken moeten regionaal worden uitgevoerd, maar over de uitvoerbaarheid wordt niet altijd goed nagedacht.

In ‘mijn’ Europa klinkt de stem van de regio’s luider. Interregionale samenwerking wordt bevorderd, evenals investeringen in regionale ontwikkeling. Niet in de zoveelste rotonde of snelweg, maar vooral in kennis en innovatie om de economie structureel te verbeteren.

Ik streef naar een Europa dat oog heeft voor belangen van al haar inwoners en niet alleen voor hen die het hardst schreeuwen of het best lobbyen. Veto’s en semi-veto’s in de Raad moeten zo snel mogelijk worden vervangen door democratische en transparant genomen besluiten. Wij, de inwoners van de EU, moeten via het parlement échte invloed krijgen op zaken die ons leven bepalen.

De afgelopen jaren zijn veel wetten aangenomen om terrorisme en criminaliteit te bestrijden. Maar privacy en de onschuldpresumptie zijn ondergeschikt geworden aan (schijn)veiligheid. Willen we echt steeds meer gegevens verzamelen van de Europese burger? Willen we leven in een Europa waar iedereen een potentiële verdachte is? In ‘mijn’ Europa wordt de balans tussen veiligheid en grondrechten hersteld.

De afgelopen jaren heb ik de EU vanuit de wandelgangen leren kennen. Die ervaring wil ik nu graag inzetten voor D66. Niet als ‘ja’-knikker. Niet als ‘nee’-schudder. Maar als een oprecht Europarlementariër die hecht aan de menselijke maat.[/quote]