Milieutoezicht flink aangescherpt met meer controles

Foto: © Odfjell SEEr is een voorlopig einde gekomen aan de discussie over het milieutoezicht in Zuid-Holland. Dat gebeurde met de bespreking van de nieuwe beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in de statencommissie Verkeer en Milieu. De discussie begon met de incidenten bij tankopslagbedrijf Odfjell, begin 2012.

Veiligheid hoogste prioriteit
Provinciale Staten hebben sindsdien bij herhaling gesproken over een nieuwe vorm voor het provinciale milieutoezicht. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is daar teruggelegd waar hij thuishoort: bij de bedrijven. Zij zullen opnieuw het vertrouwen van de toezichthouders moeten verdienen en kunnen rekenen op meer en betere controles op hun veiligheidsbeleid. Veiligheid moet weer de hoogste prioriteit genieten. Een strenger sanctiestelsel moet er bovendien voor zorgen dat het voordeliger is de veiligheid op orde te hebben, in plaats van een eventuele boete te betalen.

Meer informatie voor omwonenden
Een deel van de aanscherpingen van het beleid is per 1 januari 2013 al doorgevoerd. Per 1 januari 2014 wordt met Statenbrede steun een volgende stap gezet. D66 is blij met het nieuwe beleid. Zo komt er onder meer een helder overzicht van alle geldende vergunningen per bedrijf, waardoor in één oogopslag duidelijk is aan welke eisen moet worden voldaan. Ook komt er – mede op aandringen van D66 – meer informatie voor omwonenden. Europese regelgeving zal dat de komende jaren verplicht maken, maar Zuid-Holland gaat hier vanaf volgend jaar al mee aan de slag. Alle veiligheidsmeldingen kunnen straks online én in begrijpelijke taal worden ingezien.

[quote style=”boxed”]Milieuwoordvoerder Paul Breitbarth: “Zuid-Holland zet met het milieutoezicht nieuwe stijl de toon voor heel Nederland. Zeker de grotere hoeveelheid informatie die voor de Zuidhollandse inwoners beschikbaar komt, is een belangrijke stap vooruit. Mensen hebben vaak als eerste door wanneer er iets in hun leefomgeving verandert en zijn daarmee de beste toezichthouders. Bovendien dwingt meer transparantie bedrijven ook vooraf beter na te denken over hun veiligheidsbeleid.” [/quote]

 

[box type=”help” border=”full”]Dit nieuwsbericht verscheen ook op de website van D66 Zuid-Holland.[/box]