D66 wil schoonste lucht voor Zuid-Holland

D66 vindt schone lucht letterlijk van levensbelang. Want luchtvervuiling zorgt voor ziektes en heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van leven in onze provincie. Wie schone lucht inademt, leeft langer. D66-Statenlid Paul Breitbarth deed vandaag een dringende oproep in de commissie Verkeer en Milieu: “Stem het beleid niet langer af op de minimaal haalbare normen, maar draai het om en kijk naar wat gezond is. Dit College wil van onze provincie een Europese economische topregio maken. D66 Zuid-Holland voegt daar graag aan toe: zorg ervoor dat de lucht in onze provincie de schoonste in Europa wordt.” Breitbarth sluit hiermee aan op een vandaag verschenen opiniestuk op joop.nl van Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy en D66-politici uit de Tweede Kamer en de grote steden over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, het Rijk en Europa voor schone lucht.

Kwaliteit kan stukken beter
De lucht in Zuid-Holland is de afgelopen jaren schoner geworden, onder meer dankzij maatregelen die zijn genomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Maar we zijn er nog niet. De kwaliteit in Zuid-Holland kan stukken beter en voldoet niet aan de Europese normen. Laat staan aan die van de Wereldgezondheidsorganisatie. De overheid kan dit echter niet alleen, hulp van het bedrijfsleven is hard nodig. Goede samenwerking tussen Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen als TU Delft maken nieuwe oplossingen mogelijk om uitstoot terug te dringen. Zo kan schone technologie een nieuwe pijler onder de provinciale economie worden.