Mijn Europa

Europa is dichterbij dan u wellicht denkt. Als Statenlid in Zuid-Holland zie ik met eigen ogen hoe hecht de band tussen Europa en haar regio’s is geworden. Regels en afspraken worden op Europees niveau bedacht maar regionaal uitgevoerd.

Regionale samenwerking
Europese investeringen in kennis en innovatie zijn voor de regionale economie te belangrijk om niet optimaal te benutten. Ik wil de samenwerking tussen Europa en haar regio’s verbeteren. Dat is goed voor Europa, maar vooral beter voor Nederland. Samen staan wij op het wereldtoneel namelijk veel sterker, dan elk apart.

Transparant en veilig Europa
Een sterk Europa betekent voor mij een transparant Europa, waar duidelijk is welke keuzes worden gemaakt. En het is een veilig Europa, waar u kunt zijn wie u wilt zijn en waar ieders grondrechten worden gerespecteerd.

Gedreven en eigenzinnig
Een stem op mij is een stem op een gedreven en eigenzinnige volksvertegenwoordiger, die graag namens u het D66-geluid in Europa wil versterken.

Kies voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Stem 22 mei D66. Stem Paul Breitbarth.