Geen meerderheid voor democratisering waterschappen

Scheve verhoudingen bij de waterschappen blijven bestaan. Dat is de teleurstellende uitslag van het debat dat vandaag plaatsvond in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Een initiatiefvoorstel, ingediend door D66, SP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren, om hier verandering in aan te brengen is afgewezen. Tegenstanders waren o.a. VVD, CDA en PVV die ervoor kozen om inwoners van Zuid-Holland in de kou te laten staan en democratisering niet verder door te voeren.

Doel van het voorstel was het vergroten van de inspraak van burgers in waterschapsbesturen door het aantal zetels dat zij kunnen kiezen te verhogen. Het aantal geborgde zetels, die automatisch gaan naar vertegenwoordigers van de agrarische sector, het bedrijfsleven en de natuurorganisaties, zou daardoor worden verlaagd van negen tot zeven zetels. Deze belangenvertegenwoordigers zijn ongeacht de uitslag van de waterschapsverkiezingen zeker van hun aantal zetels en deelname aan het bestuur van het waterschap.

Ondanks een uitgebreid debat over het intiatiefvoorstel en een krachtig pleidooi van D66 Statenlid Paul Breitbarth, die namens de indieners het woord voerde, bleven de tegenstanders bij hun ingenomen standpunten. Paul Breitbarth: “Ik betreur de afloop van dit debat. Een mooie kans om de waterschappen democratischer te maken is verloren gegaan. Door de geborgde zetels zijn bepaalde belangen dubbel vertegenwoordigd en dat komt de inwoners van Zuid-Holland niet ten goede. De argumenten van de tegenstanders bleven helaas vooral hangen op procedurele punten. D66 ziet het liefst dat het ondemocratische systeem van geborgde zetels wordt afgeschaft. Die bevoegdheid ligt niet bij Provinciale Staten, maar een verlaging van dit aantal hadden wij wel kunnen doorvoeren. Jammer dat een meerderheid van de partijen heeft afgezien van deze logische stap.”