Initiatiefvoorstel – Meer inspraak voor burgers bij waterschappen

Afgelopen maandag heb ik mijn eerste initiatiefvoorstel als Statenlid ingediend. Samen met collega’s van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en SP wil ik er voor zorgen dat burgers meer te vertellen krijgen bij de Zuid-Hollandse waterschappen.

Ons initiatiefvoorstel beoogd daarom het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen te verlagen naar het wettelijk vastgestelde minimum van zeven zetels. Het aantal zetels dat Zuid-Hollandse inwoners kunnen kiezen gaat daardoor omhoog. Voordat een definitief besluit kan worden genomen, moet het voorstel na akkoord van Provinciale Staten in de zomer ter inzage worden gelegd, zodat burgers en andere belanghebbenden hun mening over de wijziging kunnen geven.

De voorgestelde wijziging heeft gevolgen voor de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse Delta. Gedeputeerde Staten worden verder verzocht om in overleg met de provincie Gelderland de procedure op te starten om de verlaging van het aantal geborgde zetels in gang te zetten voor het waterschap Rivierenland, waarvoor het initiatief bij Gelderland ligt.

Door ons voorstel krijgen burgers meer invloed op de waterschappen. Het aantal zetels voor de categorie ingezetenen (burgers) neemt toe met 2 en komt uit op 23 van de 30 zetels. De geborgde categorie levert 2 van 9 zetels in en krijgt daardoor een belang van 23% in het bestuur t.o.v. 30% in de huidige situatie.

Ingezetenen en geborgden
In de besturen van de waterschappen worden zowel de ingezetenen (burgers) als belanghebbenden (geborgde zetels) vertegenwoordigd. De geborgde categorie, gekozen door belangenorganisaties, bestaat uit eigenaren van landbouwgronden, natuurgebieden en bedrijfsgebouwen. De grondslag van geborgde zetels vindt zijn oorsprong in de trits ‘belang-betaling-zeggenschap’. Deze verhouding is de laatste jaren veranderd. De geborgden zijn relatief minder belasting gaan betalen dan ingezetenen. Bovendien is het takenpakket van de waterschappen verbreed en complexer geworden. Hierbij past een vertegenwoordiging door vrij verkozen bestuurders die meervoudige belangen dienen.

Het initiatiefvoorstel is mede ingediend door Lies van Aelst (SP), Rawa Hassan (PvdA), Marijke Kleijweg (GroenLinks) en Carla van Viegen (Partij voor de Dieren). Eerder zijn in de provincies Overijssel en Noord-Brabant ook voorstellen ingediend om het aantal waterschapszetels voor geborgden te verlagen. Het voorstel uit Overijssel is overigens met één stem verschil verworpen.

[dt_button size=”medium” animation=”none” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”” target_blank=”true”]Download Initiatiefvoorstel[/dt_button]