Congresweekend

Het afgelopen weekend was voor mij een lang weekend, waarin twee congressen centraal stonden. Op donderdag en vrijdag het jaarlijkse congres van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) en op zaterdag het verkiezingscongres van D66 Zuid-Holland.

ALDE Congres

Het ALDE Congres vond dit jaar plaats in Lissabon. Nu is Portugal niet meteen een land dat je associeert met een liberale cultuur. Sterker nog: de afgelopen jaren is geprobeerd om liberale partijen op te zetten, maar nog met weinig succes. Sinds kort bestaat in Portugal echter de Movimento Partido da Terra, een nieuwe centrumpartij, die meteen ook gastheer was van het ALDE Congres. Hun Europarlementariërs maken sinds de verkiezingen deel uit van de ALDE Groep in het Europees Parlement en afgelopen vrijdag is de partij ook toegelaten als lid van de ALDE Partij.

Op het terras met een deel van de D66-delegatie
Op het terras met een deel van de D66-delegatie

Net als bij mijn gewone werk maakt juist de internationale context de ALDE Congressen zo leuk. Gesprekken voeren met liberalen uit andere Europese landen en zien waar de overeenkomsten en verschillen zitten. En verschillen zijn er genoeg: de partijen die zijn aangesloten bij ALDE variëren van centrum links tot centrum rechts en alles daar tussenin. D66 neemt – zoals wel vaker – een behoorlijke middenpositie in, al hebben ook wij partijen waar wij meer mee optrekken dan met anderen. Het Deense Radikale Venstre is overigens de partij waarmee wij ons het beste kunnen identificeren. En zoals de Luxemburgse premier Xavier Bettel het zo mooi verwoordde: “De meeste partijen worden zwakker wanneer zij intern verdeeld zijn en onderling van mening verschillen. De liberalen worden daar juist sterker van!”

De individuele ALDE-leden in Lissabon
De individuele ALDE-leden in Lissabon

Tijdens het ALDE Congres vond ook de jaarvergadering plaats van de individuele leden van de partij. Hoewel het nog steeds de liberale partijen zijn die de dienst uitmaken binnen ALDE, nemen de individuele leden een steeds grotere rol in. Er zijn er nu iets meer dan duizend in heel Europa, die samen al goed zijn voor een derde deel van de begroting van de partij. Het is dan ook de verwachting dat naar mate het aantal individuele leden van ALDE groeit, ook de invloed tijdens het Congres zal groeien. Nu mogen de individuele leden alleen nog meepraten over het beleid – vastgelegd in resoluties – maar nog niet meestemmen of zelf resoluties voorstellen. Maar dat zal niet meer heel lang duren. Mocht je meer willen weten over het individuele lidmaatschap van ALDE, klik dan op de link.

D66 Zuid-Holland

Zaterdagochtend vroeg moest ik het ALDE Congres helaas verlaten om op tijd terug te zijn in Nederland voor het verkiezingscongres van D66 Zuid-Holland. Tegelijkertijd voelt het altijd goed om alle eigen vrienden weer te zien, zeker als het er zoveel zijn als afgelopen zaterdag. Meer dan honderd D66’ers waren naar Leiden gekomen voor de bespreking en vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen van 2015, de presentatie van de lijst en een groot aantal kleinere bijeenkomsten over onder meer de regionale economie, duurzaamheid en de campagne.

Het verkiezingsprogramma wordt in stemming gebracht.
Het verkiezingsprogramma wordt in stemming gebracht.

De programmacommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om een duidelijk en bondig programma te schrijven dat de komende jaren mee kan. Het programma is vooral bedoeld als een afwegingskader voor de nieuwe fractie: wat laat D66 Zuid-Holland meewegen bij het maken van keuzes en waar geven wij prioriteit aan? Hoewel er een paar kleine wijzigingen zijn doorgevoerd, onder meer om het nachtnet in Zuid-Holland uit te breiden en meer aandacht te geven aan Europese samenwerking, is de bulk van het programma onverkort overeind gebleven. Wat mij betreft ligt er een goede basis om in de komende weken het campagnemateriaal te schrijven en na 18 maart een stevig nieuw coalitieakkoord uit te onderhandelen.

Zaterdagmiddag werd eindelijk ook de definitieve lijst bekend gemaakt. Er staan maar liefst 49 kandidaten op onze lijst – meer dan wij volgens mij ooit in Zuid-Holland hebben gehad. En wat een kwaliteit: ervaren Statenleden, oud-wethouders, een oud-burgemeester, maar vooral heel veel mensen met passie voor onze provincie. Ik sta zelf op een hele mooie vierde plaats op de lijst, na lijsttrekker Geertjan Wenneker en provinciale nieuwkomers Janelle Bade (Leiden) en Saïd Kasmi (Rotterdam).

Terugblik op de afgelopen vier jaar.
Terugblik op de afgelopen vier jaar.

Drie dagen congres klinkt misschien lang – en in alle eerlijkheid is dat eigenlijk ook wel zo – maar het geeft mij ook veel energie en inspiratie voor de komende verkiezingen. Het wordt ongetwijfeld een lastige campagne, waar het provinciaal beleid volledig ondergeschikt is aan de vraag of het kabinet en de constructieve oppositiepartijen een meerderheid houden in de Eerste Kamer of niet. Ik ga er in elk geval alles aan doen om D66 zo groot mogelijk te maken. Want zoals Sir Graham Watson, de voorzitter van de ALDE Partij, afgelopen vrijdag zei: “Europa heeft liberalen nodig om hervormingen door te voeren en los te komen van de status quo.” En dat geldt ook voor Zuid-Holland!

 

 

Felicitaties voor de lijsttrekker!
Felicitaties voor de lijsttrekker!

 

De top-20 voor PS2015 (niet op de foto: Josine Meurs)
De top van de kandidatenlijst PS2015 en gedeputeerde Han Weber (niet op de foto: Josine Meurs)