De chemie: veilig of onveilig?

Vorige week dinsdag stonden er weer grote koppen op de nieuwssites: Nu.nl: Chemiebedrijven Rotterdam-Rijnmond ‘roekeloos’, NRC Handelsblad: Onderzoek: veel veiligheidsovertredingen in de chemiesector, en zo verder. Mijn eerste reactie was ‘Wat is er nu weer aan de hand?’. Na de discussies over Odfjell, de Derde Merwedehaven en asbestproeven bij Nedstaal zit ik niet te wachten op nieuwe problemen met de milieuveiligheid in mijn provincie. Gelukkig dreigt er niet direct nieuw gevaar in Zuid-Holland.

De berichtgeving ging over het proefschrift van Marieke Kluin ‘Optic Compliance – Enforcement and Compliance in the Dutch Chemical Industry‘, die de afgelopen jaren heeft onderzocht of bedrijven in het Rijnmond-gebied zich aan milieu- en veiligheidsvoorschriften houden. Mevrouw Kluin concludeert in haar onderzoek – dat betrekking heeft op de periode tot en met 2011 – dat tweederde van de door haar onderzochte bedrijven zich niet aan de voorschriften houdt. Dat is dus de periode voor de problemen die in deze Statenperiode ontstonden en voordat Zuid-Holland het beleid voor milieutoezicht heeft aangescherpt. Toch is het een interessant signaal. Het is zoals D66 al verwachtte niet alleen Odfjell dat de regels overtreedt, de problemen waren breder. En misschien zijn ze dat nog steeds wel, maar dat zal uit het aangescherpte toezicht moeten blijven.

De nieuwsberichten waren nog niet verschenen of mijn collega’s van GroenLinks en Partij voor de Dieren dienden al schriftelijke vragen in om een reactie van het College te vragen. Ook willen beide partijen weten hoe de conclusies van het rapport (dat dus gaat over de periode tot en met 2011) zich verhouden tot de stelling van het College dat de veiligheid in Zuid-Holland de afgelopen jaren juist is verbeterd. Eerlijk gezegd vind ik dat niet zo interessant. Het College heeft vast een mening over het proefschrift, maar zal ook zeggen dat de onderzoeker niet heeft gekeken naar de situatie op dit moment.

In de commissievergadering Verkeer en Milieu heb ik daarom vandaag voorgesteld mevrouw Kluin uit te nodigen voor een gesprek met de commissie, om haar proefschrift toe te lichten. Ik wil daarbij vooral graag met haar in gesprek over hoe zij aankijkt tegen de door Zuid-Holland genomen maatregelen om de veiligheid in de chemie te verbeteren. Ziet zij op basis van haar conclusie misschien nog ruimte voor verdere verbetering? Als dat zo is, kan het nieuwe College dat volgend jaar aantreedt daar mooi meteen mee aan de slag!

Voor de volledigheid meld ik hier ook nog dat de vereniging van chemische bedrijven, de VNCI, mij inmiddels heeft laten weten zich niet te herkennen in de berichtgeving over het onderzoek. De afgelopen jaren is er door de sector al hard gewerkt om de veiligheid in de sector te vergroten, aldus een persbericht.