Heliwel of Heliniet?

De afgelopen weken is er in de provinciale politiek een behoorlijke discussie ontstaan over plannen voor de aanleg van een helikopterhaven bij de Haagse wijk Ypenburg. De helihaven zou in de oksel van het Prins Clausplein moeten komen, op de zogenoemde Gavi-kavel. Bewoners van Ypenburg, maar ook van de aanliggende wijk Leidschenveen en van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, vrezen de geluidsoverlast van stijgende en landende helikopters. Veel partijen, waaronder de PvdA, SP en GroenLinks, hebben zich inmiddels tegen de plannen uitgesproken, terwijl de VVD een mogelijke helihaven juist omarmd.

Van veel kanten krijg ik de vraag hoe D66 Zuid-Holland nu tegen dit dossier aankijkt. Ik vind het knap dat veel partijen al een definitief standpunt hebben, terwijl nog maar weinig feiten bekend zijn. Wij zijn niet principieel tegen de aanleg van een helihaven in de Haagse regio. Dit kan best een economische meerwaarde hebben, bijvoorbeeld voor bezoekers van de grote bedrijven in de stad of van de internationale organisaties. Wel vraag ik mij dan af of 400 vluchten per jaar – het maximum dat nu door Heliplan, dat de vluchten zal gaan uitvoeren, wordt aangevraagd – wel écht het verschil kan maken.

Tegelijkertijd heb ik nog heel veel vragen voordat ik überhaupt een knoop kan doorhakken op dit dossier. Hoe zit het nu echt met die geluidsoverlast. Op zich ligt de helihaven volgens de provinciale regels ver genoeg van de bebouwing af (750m), zodat de overlast beperkt zou moeten zijn. Maar ik begrijp de zorgen van de bewoners zonder meer. Zij horen nu al regelmatig helikopters overkomen – alleen: wat voor helikopters zijn dat? De eenmotorige helikopters waarmee Heliplan gaat vliegen? Of de tweemotorige politie- of traumaheli’s? Wat is het verschil in geluidsoverlast tussen die typen motoren en kun je dat verschil vanaf de grond ook horen?

Ik heb meer vragen dan die over het geluid alleen. Mijn grootste zorg zit misschien nog wel in de veiligheid van de Gavi-kavel. Meteen ernaast ligt een onderzoekscentrum van TNO waar met explosieven wordt gewerkt, en er staat een gascentrale van Eneco. Dit is weliswaar een no-fly-zone, maar ik vind het niet ondenkbaar dat bij een stevige rukwind een helikopter daar alsnog naartoe kan waaien. Misschien ten onrechte, maar niemand heeft dit nog kunnen uitsluiten.

En waarom wordt nu juist voor deze locatie gekozen, vlak naast een druk en onoverzichtelijk verkeersknooppunt? Ik kan mij goed voorstellen dat een stijgende of landende helikopter van invloed kan zijn op de verkeersveiligheid. Zijn er dus geen alternatieve locaties mogelijk? Heliplan heeft deze kennelijk overwogen, maar niet geschikt bevonden. Ik krijg daarom graag inzicht in hun overwegingen. Hoe zit het vervolgens met de luchtkwaliteit? Een helikopter is voor zover ik weet een stuk vervuilender dan auto’s (of een bedrijventerrein, dat eigenlijk op deze locatie was voorzien).

Kortom: er ontbreken nog heel veel feiten die wat mij betreft nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Natuurlijk kan ook ik een conclusie trekken op basis van emotie, of zelfs op basis van electorale overwegingen. Dat vind ik echter niet passen bij D66. En als dat betekent dat we een beetje meer tijd moeten nemen om een weloverwogen besluit te nemen, dan zij dat zo.