Bebouwing gepland naast helihaven Ypenburg

Op 14 oktober 2015 stemden Provinciale Staten in Zuid-Holland in met de komst van een helihaven aan de Spoorlaan in Den Haag. Eén van de voorwaarden voor het toestaan van de luchthaven was een minimale afstand tot permanent bewoonde huizen van vijfhonderd meter.

Op 4 februari 2016 maakte Den Haag bekend met ingang van oktober dit jaar 150 statushouders tijdelijk te willen huisvesten bij de Plas van Reef in de wijk Ypenburg. De Plas van Reef ligt vlak bij de locatie van de helihaven.

Steun voor opvang statushouders
De provinciale fracties van SP en D66 steunen het uitgangspunt om statushouders in onze provincie op te vangen. Zij vragen zich echter af of de beoogde opvanglocatie niet te dicht bij de helihaven ligt. De fracties zijn van mening dat ook voor tijdelijke huisvesting rekening zou moeten worden gehouden met de mogelijke overlast van de helihaven. Het college wordt daarom gevraagd uitsluitsel te geven: komen de woningen op meer of minder dan vijfhonderd meter van de helihaven te liggen? En als het om minder dan vijfhonderd meter gaat, wat betekent dat dan voor de helihaven?

Duidelijkheid van provincie en gemeente
De betrokken woordvoerders Lies van Aelst (SP), Paul Breitbarth en Geertjan Wenneker (beiden D66) verwachten dat de provincie en de gemeente Den Haag op korte termijn duidelijkheid kunnen verschaffen.

Update 8 maart 2016: De antwoorden op de vragen zijn ontvangen.