Uitbreiding Rotterdam – The Hague Airport nu niet aan de orde

De Statenfractie van D66 in Zuid-Holland vindt een verdubbeling van het aantal vluchten op Rotterdam – The Hague Airport op dit moment niet aan de orde. Op dinsdag 15 maart presenteerde de Schiphol Group, waar de luchthaven toe behoort, zijn plannen om op korte termijn een aanvraag te doen Rotterdam – The Hague fors uit te breiden. Naast een nieuw luchthavengebouw, zouden ook 9 tot 11 nieuwe bestemmingen vanaf de luchthaven moeten worden aangeboden. Dat kan echter niet binnen de huidige afspraken.

Paul Breitbarth, woordvoerder luchtvaart namens D66 Zuid-Holland: “Ik begrijp de wens van de luchthavendirectie om te groeien en ga de komende tijd daarover graag met hen in gesprek. Tegelijkertijd ligt er een heldere afspraak in het coalitieakkoord: de geluidsoverlast van het vliegveld mag deze Statenperiode niet verder toenemen.” D66 Zuid-Holland is ook op langere termijn geen voorstander van een grote toename van het aantal vluchten vanaf Rotterdam – The Hague, wanneer dat meer overlast voor omwonenden zou betekenen. De fractie vindt dat met name vakantievluchten niet thuishoren op de luchthaven, die sinds eind jaren negentig vooral bedoeld is voor zakelijk verkeer.

Breitbarth: “Vakantiegangers uit de Rijnmond en Haaglanden kunnen net zo snel op Schiphol zijn als op Rotterdam – The Hague Airport. Bovendien ligt de luchthaven op de rand van dichtbevolkt gebied. De belangen van omwonenden moeten zorgvuldig worden meegenomen in de afweging wat er wel en niet kan op dit vliegveld. De opgestelde maatschappelijke kosten-baten analyse roept bij onze fractie in elk geval nog vragen op.”

D66 Zuid-Holland zal de door Schiphol opgestelde rapporten de komende weken verder bestuderen, ter voorbereiding op een bespreking van de plannen in de Statencommissie Verkeer en Milieu.