Fietsen in Zuid-Holland: nu aan de slag!

Dat Zuid-Holland een prachtige provincie is, hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. En ook niet dat onze provincie misschien wel het beste kan worden beleefd vanaf de fiets. De fiets brengt je immers ook op plekken waar je met de auto nauwelijks kunt komen, van de duinen tot het Veenweidengebied.

In onze drukke stedelijke gebieden is de fiets bovendien vaak sneller dan de auto of het openbaar vervoer. En dan is fietsen ook nog eens een keer gezond. D66 Zuid-Holland pleit daarom al vele jaren voor nog meer gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en recreatie in onze provincie. Het provinciale Uitvoeringsprogramma Fiets dat gisteren werd besproken in de commissie Verkeer en Milieu onderschrijft dat pleidooi.

Het Uitvoeringsprogramma Fiets bevat alle plannen op fietsgebied die de provincie Zuid-Holland tussen nu en 2025 wil uitvoeren. En dat zijn er behoorlijk wat. Zo komen er vele kilometers nieuw fietspad bij, bijvoorbeeld tussen Leimuiden en Oude Wetering, langs de Zevenhovenseweg in Nieuwkoop en in de Krimpenerwaard tussen het Loetbos en Gouda. Voor de forens worden nieuwe snelfietspaden ontwikkeld, onder meer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Leiden en Katwijk. Zo wordt de fiets, zeker met een e-bike, een nog beter alternatief voor de auto op afstanden tot 25 kilometer. Bij stations komen meer fietsparkeerplekken. Tot slot is er geld uitgetrokken om fietspaden, kruispunten en rotondes veiliger te maken voor fietsers. Dat kan soms betekenen dat een automobilist iets langer moet wachten, omdat de fietser voorrang krijgt.

Om het aantal auto’s in de binnensteden te verminderen zal de provincie een pilot uitvoeren voor overstapplaatsen van auto naar fiets. Zoals je nu aan de rand van een grote stad vaak al een parkeerterrein hebt waar je kunt overstappen op een bus of tram, kan dat straks ook op een (deel)fiets. Als de pilot een succes is, kunnen meer van dit soort overstappunten worden aangelegd.

De provincie gaat meer testprojecten opzetten in de komende jaren. Het project waar ik zelf het meest naar uitzie, is het zogenaamde fieldlab. Dit is een traject van twee kilometer waar allerlei innovaties getest kunnen worden, van nieuwe soorten asfalt die fietsen comfortabeler maken en nieuwe typen verlichting, tot manieren om door gebruik van het fietspad energie op te wekken. De precieze uitwerking van het fieldlab volgt nog, maar daarbij zal vast worden samengewerkt met kennisinstellingen in Zuid-Holland zoals de TU Delft en TNO.

Je leest het: plannen te over om nog meer mensen te laten fietsen in Zuid-Holland. Die moeten allemaal betaald worden, en dat is gelijk waar de schoen een beetje wringt. Tot 2025 is er eigenlijk één miljard euro nodig om alle plannen die we nu hebben te kunnen uitvoeren. Plannen die de komende jaren worden bedacht zijn dan nog niet meegerekend. Zoveel geld is er niet: de hele provinciale begroting is nu ongeveer 800 miljoen euro per jaar. Er moeten dus keuzes worden gemaakt: waar hebben de nieuwe plannen de meeste meerwaarde, niet alleen voor de forens (want dan kom je nauwelijks buiten de grote steden) maar ook voor de recreant. Tot het eind van deze periode kunnen we in elk geval vooruit met het geld dat er is en de plannen die gereed zijn om uit te voeren, zeker nadat het amendement – dat wij afgelopen juni indienden – werd aangenomen. Hiermee kwam direct 4 miljoen euro extra beschikbaar voor de fiets. Na de verkiezingen van 2019 volgt dan de volgende uitdaging: nieuw geld vinden voor de volgende fase van het Uitvoeringsprogramma. Je mag er vanuit gaan dat D66 hier dan ook hard voor zal strijden.