Noodremprocedure Woonvisie Rotterdam overdreven

D66 Zuid-Holland heeft met verbazing kennisgenomen van het voorstel van de provinciale fracties van PvdA, GroenLinks en SP om een zogenaamd voorbereidingsbesluit tegen de Woonvisie van de gemeente Rotterdam op te stellen. Het voorbereidingsbesluit zou de woningbouwplannen van de gemeente voor een jaar bevriezen, zodat in de tussentijd een andere visie kan worden opgesteld.

Statenlid Paul Breitbarth (woordvoerder wonen): “Een voorbereidingsbesluit is een van de zwaarste middelen die de provincie kan inzetten. Eigenlijk trek je daarmee heel hard aan de noodrem. D66 vindt het ongepast zo’n instrument in te zetten, terwijl we nu juist aan het inventariseren zijn hoe de verdeling van betaalbare huur- en koopwoningen uitpakt in de Rotterdamse regio.” De drie linkse partijen gaan volgens de D66’er daarnaast voorbij aan het feit dat de woonvisie door een ruime meerderheid van de Rotterdamse raad én bevolking wordt gesteund. De tegenstemmers bij het referendum vertegenwoordigen zo’n 12% van de Rotterdammers.

D66 is al geruime tijd voorstander van ingrijpende hervormingen op de woningmarkt. De Rotterdamse woonvisie sluit daar goed bij aan, door meer woningen in het betaalbare huur- en koopsegment te bouwen net boven de norm voor sociale woningbouw. Op die manier komt er ruimte beschikbaar voor mensen die willen doorstromen naar een ander huis, maar nu geen betaalbaar alternatief kunnen vinden. De sociale huurwoningen kunnen dan – al dan niet na renovatie – beschikbaar blijven voor de mensen die op sociale huur zijn aangewezen.