Provinciale Staten Zuid-Holland sturen informateur brief over openbaar vervoer

Op voorstel van GroenLinks en D66 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een brief gestuurd aan de informateur en de onderhandelaars met daarin suggesties voor het openbaar vervoer. In de brief geven Provinciale Staten aan dat zij graag zouden zien dat er meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer zodat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief wordt voor mensen die nu nog veel met de auto reizen.

Goed openbaar vervoer is voor een provincie als Zuid-Holland van groot belang. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van ons land en de mogelijkheden om het wegennet uit te breiden zijn beperkt en kostbaar en het zou de beperkte natuur nog verder minimaliseren. Daarnaast kan een groter aandeel van mobiliteit per openbaar vervoer bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

In de brief noemen Provinciale Staten een aantal concrete projecten waarin geïnvesteerd zou moeten worden.

  • Betere aansluiting Merwedelingelijn op het hoofdspoornet en eventueel integreren met het metronetwerk van Rotterdam.
  • Betere aansluiting van de Hoeksche Lijn op het hoofdspoornet.
  • Het robuust maken en completeren van het Zuid-Hollandse lightrailnet door de zuidelijke en noordelijke lightrailnetten via het westen (Westland) en oosten (Zoetermeer-Rotterdam) te verbinden.
  • Aanleg van aparte (spits)busstrook op de A29 bij Numansdorp ten behoeve van een betere doorstroming van het regionale busverkeer.
  • Onderzoek naar een uitbreiding van het waterbusnetwerk in het zuidelijke deel van de provincie ter ontlasting van het vervoer over weg en spoor.
  • Verbeteren van de bereikbaarheid van de nationale luchthavens per openbaar vervoer.


Naast deze concrete maatregelen geven Provinciale Staten de onderhandelaars ook als suggestie mee om te kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit in gebieden met een beperkte vraag, het sneller verbinden van economische kerngebieden (zoals de spoorlijn Leiden-Utrecht), het aanjagen van innovatie en verder verduurzamen van het openbaar vervoer.

​D66-woordvoerder Openbaar Vervoer Paul Breitbarth: “Ik ben blij dat dit initiatief van GroenLinks-collega Berend Potjer en mijzelf Statenbrede steun heeft gekregen. OV is zeker in een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland van groot belang, maar de grote investeringen die nodig zijn kunnen wij niet doen zonder steun van het Rijk. Uiteraard wensen wij de onderhandelaars en informateur Schippers veel wijsheid toe bij de onderhandelingen.”

Lees meer