We gaan weer beginnen

De laatste Statenvergadering voor de zomer, met de bijbehorende seizoensafsluitingen van Staten en fractie, lijkt nog maar net geleden, maar het zomerreces is toch écht voorbij. Volgende week beginnen de commissievergaderingen van Provinciale Staten weer, en traditiegetrouw heeft D66 Zuid-Holland een week daarvoor een heidag.

Dit keer was het eigenlijk meer een stranddag, aan het Scheveningse strand. Vanochtend begonnen we met een terugblik op het afgelopen politieke jaar en alles wat we hebben kunnen bereiken, maar ook met een vooruitblik naar wat ons op de verschillende dossiers nog te wachten staat. Ook de politieke toekomst is ruim aan de orde geweest, zowel tot aan als na de Statenverkiezingen van 2019. En nee, daar kan ik nog niets over zeggen – die informatie blijft voorlopig vertrouwelijk binnen de fractie.

Voor mijn eigen portefeuilles wordt het een interessant politiek (na)jaar. Eind september beginnen we als het goed is met de bespreking van de regionale woonvisies van alle Zuid-Hollandse regio’s. Er ligt een stevige woningbouwopgave voor onze provincie – 240.000 extra woningen tot 2040 – waar de gemeenten mee aan de slag willen. De behoefte is breed: niet alleen maar dure koopwoningen of goedkope huurwoningen, maar juist ook veel in het middensegment, zowel huur als koop. Vraag één zal zijn of er genoeg plannen op tafel komen om de doelstellingen te halen, maar daarnaast moet ook gekeken worden naar regionale spreiding, verduurzaming van nieuwe (en bestaande) wijken (gaan we nu écht van het gas af?) en de locatie van de nieuwe wijken: gaat dit niet ten koste van het beperkte groen in Zuid-Holland. De beoordeling van al die plannen zal dus een flinke kluif worden.

De discussie over de toekomst van de luchtvaart in Zuid-Holland is ook nog niet afgerond. Met Rotterdam – The Hague Airport zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden om het rapport van verkenner Schrijnen uit te voeren (onder meer over klachtafhandeling en compensatie van uitstoot), het onderzoek naar alternatieve locaties voor helihavens in de regio’s Den Haag en Rotterdam moet worden uitgevoerd en ook de toekomstplannen van Schiphol moeten in de gaten worden gehouden.

Tot slot houden ook OV en fiets mijn aandacht: op deze dossiers is het vooral werk in uitvoering, maar wel belangrijk werk. De auto heeft in mijn ogen nog steeds een te prominente rol in het vervoer in onze provincie. Meer mensen in het OV en op de fiets (of op de fiets naar het OV) vereist extra investeringen, en daar blijf ik mij sterk voor maken.

We gaan weer beginnen en ik heb er zin in!