NRC: Plotseling is iedereen privacy-expert

Afgelopen donderdag stond in NRC een artikel over privacy als nieuw vakgebied. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er steeds meer behoefte aan mensen die wat weten over privacy en gegevensbescherming. Soms is dit omdat een organisatie zich goed op de wet wil voorbereiden, maar vaak is er ook sprake van een wettelijke verplichting een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Er steken steeds meer consultants de kop op die hierbij kunnen helpen, maar velen verkopen ook de grootst mogelijke onzin, bijvoorbeeld dat altijd toestemming nodig is voor de verwerking van gegevens. NRC probeert wat duidelijkheid te scheppen in een artikel in de carrière-bijlage, waar ik een bijdrage aan leverde.

Het volledige artikel is hier terug te lezen (€).