Referendum Sleepwet

Maandag 16 oktober werd bekend dat in totaal 407.582 ondersteuningsverklaringen zijn verzameld voor een referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), beter bekend als de sleepwet. Deze wet vervangt de huidige wet voor de AIVD en MIVD uit 2002 en is met name bedoeld om de wetgeving bij de tijd te brengen. In de oude wet was nog geen rekening gehouden met de enorme vlucht die het internet de afgelopen 15 jaar heeft genomen en de hoeveelheid data die nu via kabels wordt verzonden. Door de nieuwe wet mogen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vanaf 1 januari 2018 ook het verkeer via de kabel grootschalig in de gaten houden, waar dit tot nu toe alleen mocht voor het radio- en satellietverkeer.

Hoewel de Wiv 2017 uitgebreid is besproken in beide Kamers der Staten-Generaal, blijven er zorgen over de nieuwe bevoegdheden van de diensten. Gaat het aftappen van data via kabels niet te ver, mogen de gegevens niet te lang worden bewaard (drie jaar) en worden gegevens, ook over Nederlandse burgers, niet te snel gedeeld met buitenlandse diensten (zelfs zonder dat ze in Nederland al zijn beoordeeld)? Om deze en andere vragen te bespreken was ik maandagavond 16 oktober te gast bij het programma Avondgasten van regionale omroep L1. De opname kun je hieronder terugkijken.