Zuid-Holland blijft investeren in de fiets

D66 Zuid-Holland heeft ingestemd met de aanleg van een nieuwe snelfietsverbinding tussen Leiden en Katwijk. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de aanleg van de Rijnlandroute (A44-N434-A4), en zorgt voor een snellere route tussen de twee Zuid-Hollandse gemeenten.

Het is wel een duur project – de totale kosten betreffen zo’n €22 miljoen, wat voor een fietspad veel geld is. D66 heeft daarom ook een motie mee ingediend om gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) op pad te sturen op zoek te gaan naar co-financiering van het project bij de betrokken gemeenten en het Rijk.
Woordvoerder Paul Breitbarth is blij met het besluit van Provinciale Staten: “De verbetering van de fietsinfrastructuur in Zuid-Holland is een van onze speerpunten in deze Statenperiode. Extra investeringen in snelfietspaden zijn meer dan welkom, zeker op drukke woon-werk- en woon-school-routes, zoals tussen Leiden en Katwijk. Ik zie er naar een eerste ritje op het nieuwe fietspad te maken!”

Westergouwe
En marge van de Statenvergadering heeft D66 Zuid-Holland ook schriftelijke vragen gesteld over de aanleg van een andere fietsverbinding, tussen het centrum van Gouda en de nieuwbouwwijk Westergouwe. In het AD Groene Hart van 31 januari 2018 stond een artikel over terecht gefrustreerde bewoners die een fietspad dat er al had moeten liggen nog altijd niet kunnen gebruiken. Wat hier precies is misgegaan is niet helemaal duidelijk; wel dat het wenselijk is dat er snel duidelijkheid komt over de aanleg van het provinciale deel van dit fietspad.

Bron: https://zuidholland.d66.nl/2018/01/31/zuid-holland-blijft-investeren-fiets/