Blog

Waarom ik tegen de Wiv stem

Waarom ik tegen de Wiv stem

Morgen, 21 maart, mag Nederland naar de stembus. In bijna alle gemeenten wordt gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Maar daarnaast mag iedereen ook een stem uitbrengen voor het tweede (en waarschijnlijk laatste) raadgevend referendum. De vraag luidt: bent u voor of tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)? Gisteren schreef ik …

Read More Read More

NRC: Plotseling is iedereen privacy-expert

NRC: Plotseling is iedereen privacy-expert

Afgelopen donderdag stond in NRC een artikel over privacy als nieuw vakgebied. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er steeds meer behoefte aan mensen die wat weten over privacy en gegevensbescherming. Soms is dit omdat een organisatie zich goed op de wet wil voorbereiden, maar vaak is er ook sprake van een …

Read More Read More

Referendum Sleepwet

Referendum Sleepwet

Maandag 16 oktober werd bekend dat in totaal 407.582 ondersteuningsverklaringen zijn verzameld voor een referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), beter bekend als de sleepwet. Deze wet vervangt de huidige wet voor de AIVD en MIVD uit 2002 en is met name bedoeld om de wetgeving bij de tijd …

Read More Read More

E-Volution of Data Protection

E-Volution of Data Protection

This week, I’m in Tartu (Estonia) for a privacy conference organised by the Estonian presidency of the European Union. It is a timely conference, with some 260 days to go before the GDPR will come into full application. On the afternoon of the first day, I joined a panel on “GDPR and the Private Sector”, …

Read More Read More

We gaan weer beginnen

We gaan weer beginnen

De laatste Statenvergadering voor de zomer, met de bijbehorende seizoensafsluitingen van Staten en fractie, lijkt nog maar net geleden, maar het zomerreces is toch écht voorbij. Volgende week beginnen de commissievergaderingen van Provinciale Staten weer, en traditiegetrouw heeft D66 Zuid-Holland een week daarvoor een heidag. Dit keer was het eigenlijk meer een stranddag, aan het …

Read More Read More

Drietrapsraket voor de luchtvaart in Zuid-Holland

Drietrapsraket voor de luchtvaart in Zuid-Holland

Provinciale Staten staan voor een beslissing over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De luchthaven wil graag uitbreiden, maar dat is moeilijk in het dichtbevolkte Zuid-Holland. D66-Statenlid Paul Breitbarth presenteert vandaag een drietraps-visie op de luchtvaart in onze provincie – met plannen op de korte, middellange en lange termijn. 1. De korte termijn RTHA …

Read More Read More

Nog niet alle vragen rondom uitbreiding RTHA beantwoord

Nog niet alle vragen rondom uitbreiding RTHA beantwoord

De Statenleden van Zuid-Holland debatteren al enige tijd over een mogelijke uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Meer vluchten die RTHA aandoen, betekent een economische impuls voor onze provincie. Met zoveel dichtbevolkte gebieden eromheen is uitbreiding echter moeilijk zonder extra overlast voor omwonenden te veroorzaken. Eerder sprak D66 Zuid-Holland – onder voorwaarden – steun …

Read More Read More

Onder voorwaarden steun aan advies verkenner RTHA

Onder voorwaarden steun aan advies verkenner RTHA

D66 kan zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen zoals die zijn neergelegd in het Advies over draagvlak luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport van verkenner Joost Schrijnen. De conclusie van de heer Schrijnen is dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van milieuruimte, maar dat binnen de huidige vergunde milieuruimte wel ruimte bestaat voor het …

Read More Read More

Provinciale Staten Zuid-Holland sturen informateur brief over openbaar vervoer

Provinciale Staten Zuid-Holland sturen informateur brief over openbaar vervoer

Op voorstel van GroenLinks en D66 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een brief gestuurd aan de informateur en de onderhandelaars met daarin suggesties voor het openbaar vervoer. In de brief geven Provinciale Staten aan dat zij graag zouden zien dat er meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer zodat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief …

Read More Read More